Ugens filosofiske mærkedage:


13. maj: Anders Fogh Jensen, født 1973 (51 år)

               Georg Scherer, død 2012


14. maj: Jørgen K. Bukdahl, født 1936

               Emma Goldman, død 1940

               Valdemar Hansen, død 1967

               Jean Gebser, død 1973

               

15. maj: Johann Georg Heinrich Feder, født 1740


16. maj: Fritz-Joachim von Rintelen, født 1898


17. maj: Hermann Drüe, født 1933

                      

18. maj: Bertrand Russell, født 1872

               Rudolf Carnap. født 1891

                                  

19. maj: Johann Gottlieb Fichte, født 1762

               Claude Henri de Saint-Simon, død 1825

               Max Scheler, død 1928