Ugens filosofiske mærkedage:


29. maj: Oswald Spengler, født 1880

               Justus Hartnack, født 1912


30. maj: Voltaire, død 1778

               Michael Bakunin, født 1814

               Georgij Plechanov, død 1918


31. maj: Carsten Bengt-Pedersen, død 2013


01. juni: Frederick J.E. Woodbridge, død 1940

               John Dewey, død 1952 


02. juni: Cornel West, født 1953

               Carl Dymling, død 1961

                        

03. juni: Klaus-Henrik Jacobsen, død 2020

                                  

04. juni: Maurice Blondel, død 1949

               Alexandre Kojève, død 1968

               Georg Lukásc, død 1971