Ugens filosofiske mærkedage:


08. august: Francis Hutcheson, født 1694

                     Margaret Urban Walker , født 1948


09. august: Johannes Witt-Hansen, født 1908

                     Edith Stein, død 1942


10. august: William Ernest Hocking, født 1873

                     Jean-Francois Lyotard, født 1924


11. august: Nikolaus Cusanus, død 1464

                          

12. august: Carsten Bengt-Pedersen, født 1942

                     Maria Ossowska, død 1974

                     Mogens Blegvad, død 2001   

                        

13. august: Svend Eriks Stybe, død 1995

                                  

14. august: Friedrich Paulsen, død 1908

                     Martha Kneale, født 1909

                     Lutz Geldsetzer, død 2019